Háború a Bíróságon

Az alábbi, ellentmondásokkal átszőtt beadványt a Felperes 2015. november 12-én nyújtotta be a Bíróság részére. E napon összesen két beadvány érkezett: egy 3 oldalas, kézzel írott és egy 8 oldalas, gépelt/nyomtatott mű. Előző tartalmilag és stilisztikailag a Felperes gondolatvilágát tükrözi, míg utóbbi egy tőle idegen megfogalmazást mutat.

A gépelt változat helyenként ugyan a Felperes gondolatait adja át, véleményem szerint az mégis más személy műve lehet. Míg a Felperes hétköznapi eseményeket boncolgat a kapcsolatunkról és a problémáinkat előidéző okokról, addig a másik, ismeretlen író egyfajta személyiségképet alkot rólam egy, a gyerekkoromról szóló levél alapján, amelyet a Felperesnek címeztem anno, közvetlen a szakításunk után.

A lényeg, hogy a Felperes úgy adott be két irományt a Bíróságra, hogy abból az egyiket valaki más fogalmazta majd írta meg - de ő írt alá.

E beadványban aztán nem kímélnek engem: szabályos háborút indítottak ellenem annak érdekében, hogy a gyermekemtől elszakítsanak. Olyan témákban gyalázkodnak, amely által minden területet lefedve, össztűz alá vettek.

Egy részük apró-cseprő butaság ugyan, de ezekből annyi morzsát söpörtek össze az asztal alól, hogy azt a Bíróság elé hányva már-már elgondolkodtathatja a Bírót, hogy kik fölött kell majd ítéletet hoznia.

És igen, e beadvánnyal nem csak az Alperes kerülhet kellemetlen helyzetbe a Bíróság előtt, de maga a Felperes is, hiszen oly primitív megközelítésből próbálja meg lejáratni személyemet, hogy annak rosszindulatú és ártó szándékát rögtön átlátja a dokumentum olvasója.

Nehéz objektíven kezelni a beadvány tartalmát, mert az olvasóban egy trehány és perverz apa képe rajzolódik ki általa azok előtt, akik ne ismernék a főszereplőt magát. Magyarázat nélkül akár el is hihetnénk a benne foglaltakat, azonban a családjogi vitákban jártas szemlélődőnek azonnal szembetűnhet a valóság: a beadványt egy olyan frusztrált és bosszúszomjtól lihegő anyuka írta, aki bármilyen eszköz megragadására képes, csakhogy ellehetetlenítse ezáltal az apa kapcsolattartási jogát. És ebbéli szándékában a legaljasabb módszertől sem riad vissza, valamint attól sem, hogy erkölcsileg milyen színben ítélik meg a tettét.

Felperesnek egy a fontos: az Alperes lejáratásával egy olyan helyzet megteremtése, amelyben minden téren kizárólagosságot élvezhet a közös gyermekük felett.

Ennek érdekében bármilyen eszközt bevet, és bármit felhasznál, ami a keze ügyébe kerül. Célja elérésének érdekében olyan dolgokat is felhánytorgat, amelynek egyrészt semmi köze a per tárgyához, másrészt egyértelmű jelét adja annak, hogy a racionális gondolkodást a háta mögött hagyva semmi mást nem akar, minthogy engem tönkretegyen. Ez egy bosszúhadjárat vezérelte őrjöngés, amely a gyermek érdekeit hangoztatva épp annak ártására alkalmas, hiszen a Felperes pont azzal okoz több kárt a gyermekének, ha engem a vádjai révén ellehetetlenít.

Az alábbi beadvány a hazugságokon és a pitiáner vergődésen kívül semmi kézzelfogható ész-érvet se tud felsorakoztatni, viszont tökéletesen alkalmas az olvasó megtévesztésére.

Sajnálatos módon nincs más lehetőség a kezemben, minthogy az alábbi rágalmakra megfelelő cáfolatot adjak, valamint a hit, hogy a Bíróság a tényekre alapozva jogszerű ítéletet hoz majd.

Mindezt a nyilvánosság előtt teszem, hogy ezzel is tanúbizonyságát tegyem annak, hogy nincs miért elbújnom a komolynak tűnő, de értékelhetetlen vádak elől.

Többszöri felajánlásom ellenére a békekötés sajnos nem jött létre a Felperes és énköztem, mert a megegyezés helyett ő a csatározást választotta inkább. Két szülőn, azaz rajtunk múlt a békekötés, de a személyes sértettsége okán, sajnálatos módon kudarcot vallottunk.

Felperes számára se kompromisszum, se bármiféle egyezség megkötése nem jöhet számításba a gyermekünk szellemi-lelki fejlődésének érdekében, mert az oktalan bosszúvágy során megfeledkezik arról, akiről ez az egész ügy szól: a kislányunkról.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Felperes beadványát - annak terjedelme miatt - több részletben ismertetem: vastagon szedve őt idézem, míg normál betűvel az erre adandó válaszomat közlöm.

Nyomtatott beadvány:

1. rész
2. rész
3. rész
4. rész
5. rész
6. rész

Kézzel írott beadvány:

1. rész
2. rész

Válaszaim a beadványokra:

Egyik
MásikMegjegyzések