Bírósági beadvány (2016. augusztus 23.)

Tisztelt Bíróság

Alperes (...) az alábbi tájékoztatást szeretném adni:


Szülői felügyeleti jog tekintetében kérem, hogy a Tisztelt Bíróság részemre állapítson meg bizonyos szülői felügyeleti jogokat kiskorú gyermekem tekintetében. Kérem továbbá, hogy a Felperessel – a esetleges pervesztességem esetén is – együttdöntési jog illethessen meg mindkettőnket az alábbi kérdésekben, figyelembe véve a Csjt. 72/B. § (1) bekezdésében írtakat:

 - gyermekünk lakóhelyének megváltoztatása,
 - gyermekünk nevének megváltoztatása,
 - gyermekünk külföldön való tartós (30 napon túli) tartózkodása,
 - gyermekünk oktatási intézményeinek kiválasztása,
 - gyermekünk oktatási időn kívüli tevékenységeinek megválasztása,
 - gyermekünk fejlesztő magán szakértők megválasztása,
 - gyermekünk egészségi állapotát érintő döntések meghozatala,
 - gyermekünk fizikai-, mentális képességeit fejlesztő különfoglalkozások megválasztása, 
 - gyermekünk pályaválasztási kérdései.


Utóbbi területeket kérem, hogy a Tisztelt Bíróság ítéletében részletezve, a Felek jogait részletesen szíveskedjék szabályozni. 

Továbbá kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Felperesnek a kizárólagos szülői felügyeleti jog megszerzése után magam elvesztem-e a gyermekem feletti jogi képviselőségemet, valamint arról, hogy ezután milyen mértékben használhatom fel nyilvános oldalakon a gyermekem fényképeit.

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a gyermekem átadásának helyszínét a pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban határozza meg, hogy ezáltal ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy a gondozó szülő bárhová költözve Magyarország területén, tőlem elérhetetlen távolságba kerüljön a gyermekem.

Tisztelettel: Varga Máté


Megjegyzések